Biriyle mutlu olma konusunda Tumblrın tırnak

Anne ve Çocuk Arasındaki Bağlanma Stilleri

  1. Anne ve Çocuk Arasındaki Bağlanma Stilleri

Bir insanın memnuniyet duygularına sahip olması, olumlu duygulanım ve iyi olma ile bağlantılıdır. Bireyin memnuniyet hissetmesi, fiziksel ve duygusal yönden ...